info@shkhf.se Om kanalen
 

 

 

Hem

Aktuellt

Om oss

Bli medlem

Om kanalen

Program

Styrelse

Arkiv

Fartyg på kanalen

Historiska sevärdheter
omkring kanalen


Strömsholms Kanal AB

Om vår kanal
Strömsholms kanal är Sveriges äldsta kanal i ursprungligt skick som fortfarande används.
Den byggdes 1777-1795 och ombyggdes 1842-1860, är 110 km lång med 26 slussar och en höjdskillnad på 100 m och passerar genom 14 sjöar.
Som initiativtagare räknas Johan Ulfström.
 
Mer fakta om kanalen kan Du läsa här.
Mer om Strömsholms kanal.

Mer om kanalens historia kan du läsa här:
www.stromsholmskanal.se/artikel/historia/


 
Kanalperspektiv
Motiven för kanalbyggandet har varierat: skydd mot översvämningar, segelled, militär transportled eller flottningsränna för till exempel båtmaster. Sveriges äldsta grävda “kanal” skulle kunna vara den som Olof Haraldsson lär ha grävt vid Söderström, nuvarande “Slussen” i Stockholm, år 1007. Är det en kanal? Men det kan även vara Närtunaån. Den leder från Åkersberga in i det gamla Folklandstingstad inne i Attundaland nära Arlanda där det under 1300-talet fanns en viktig handelsplats dit skärgårdsbåtar kunde ta’ sig. Ursprungligen var det en havsvik. Nu är Åkers kanal en del av leden.
Drags kanal är en liten “kustkanal” i Kalmarsund, byggd 1555-1558, som saknar sluss.
 
Man antar att förbindelsen mellan Östersjön och Mälaren vid Tälje, som Södertälje hette före 1622, var segelbar till omkring 600 e.Kr. Engelbrekt grävde troligen där 1435 och sedan grävde man 1586. Därefter har man grävt många gånger. Man gräver där än.
Torshällakanalen mellan Hyndevad i Hjälmaren och Torshälla vid Mälaren byggdes 1596-1610 men fungerade bara i cirka 50 år på grund av Hjälmarens kraftiga vårfloder.
Ett av Sveriges absolut största kanalbyggnadsprojekt kan du läsa om här.
Kanalbyggnadsteknik. Läs här.