info@shkhf.se Aktuellt
 
  Hem

Aktuellt

Om oss

Om kanalen

Bli medlem

Program

Styrelse

Stadgar

Arkiv

Fartyg på kanalen

Historiska sevärdheter
omkring kanalen


Strömsholms Kanal AB
Trafikverket har tre E18-bro-alternativ vid Sörstafors:
Noll: Ny parallell likadan bro som befintlig.
Ett: Ny högre bro i dess ställe.
Två: Ny kanalfåra med ny högre bro.
Av dessa tre är det endast det sista, alternativ två, som inte kräver ny vattendom.
Trafikverket vill dra den nya körbanan norr om den befintliga på så sätt att den går igenom Hallstahammars vattentäkt vid Näs.Värdet på vattentäkten överstiger sannolikt hela projektkostnaden Köping-Västjädra.
 
Föreningen återtog sin ”normala” verksamhet med ett årsmöte den 1 augusti.
Läs mötesprotokollet här
.

Utflykt till Bråfors 12 september.

Se några bilder från utflykten.
   
  Årsmöte 2020
Trångfors kol-lada

sönd. 14 juni kl. 14.00
För att läsa protokoll och bilagor, klicka här.
Ångbåten 200 år!
Jubileumskortege.
Läs mer här.
Klicka här för text
och bilder.

Klicka för rapporter
om önskvärd segelfri höjd
av 4 meter för E18-bron.

Kompletteringsbegäran
vägplan för
ombyggnad av E18,
svar från Rex-föreningen
och SHKHF.

Strömsholms kanals
225-årsjubileum

Onsdag 1 juli gick några små ångbåtar från Borgåsund till bl.a. Hallsta-, Surahammar och Ramnäs.
Se bilder.