info@shkhf.se Aktuellt
 
  Hem

Aktuellt

Om oss

Om kanalen

Bli medlem

Program

Styrelse

Stadgar

Arkiv

Fartyg på kanalen

Historiska sevärdheter
omkring kanalen


Kanalen i framtiden

Strömsholms Kanal AB
Trafikverket har tre E18-bro-alternativ vid Sörstafors:
Noll: Ny parallell likadan bro som befintlig.
Ett: Ny högre bro i dess ställe.
Två: Ny kanalfåra med ny högre bro.
Av dessa tre är det endast det sista, alternativ två, som inte kräver ny vattendom.
Trafikverket vill dra den nya körbanan norr om den befintliga på så sätt att den går igenom Hallstahammars vattentäkt vid Näs.Värdet på vattentäkten överstiger sannolikt hela projektkostnaden Köping-Västjädra.
Kommunalrådet Anders Telgebäck uppvaktades
12 augusti 2019 om
E18-utbyggnaden.

Klicka på bild för större.
Möte 11 april 2018, med
Pia Nilsson, Västmanlands representant i Trafikutskottet om
E18-utbyggnaden.
Klicka på bild för större.
  Årsmöte 2019
i Wirsbo
.
Klicka här för mer info.
Ångbåten 200 år!
Jubileumskortege.
Läs mer här.
Klicka här
för text och bilder.

Föreningen gjorde
en utflykt
till Röda Jorden
vid Riddarhyttan,
den 4 augusti 2019.
Se redogörelser från
2017 och från 2019.

Klicka för rapporter
om önskvärd segelfri höjd
av 4 meter för E18-bron.

"Rex"-föreningens
synpunkt till Trafikverket.
Klicka här.

Föreningen "skhf"s synpunkt
till Trafikverket.
Klicka här
.