info@shkhf.se Fartyg på kanalen
 

 

 

Hem

Aktuellt

Om oss

Bli medlem

Om kanalen

Program

Styrelse

Arkiv

Fartyg på kanalen

Historiska sevärdheter
omkring kanalen


Strömsholms Kanal AB

Historiska fartyg

Här inkluderas alla fartyg som trafikerat kanalen, men som inte längre finns kvar, må de ha varit ångbåtar, motorbåtar, segelbåtar, jakter, bogserbåtar, lastbåtar, passagerarbåtar, slupar, galeaser eller något helt annat. De finns i ett flertal listor.

 

Dagens fartyg
Här inkluderas de fartyg som fortfarande finns kvar.

Verksamheten på kanalen
Läs här Malte Erikssons beskrivning.

Historiska skeppsvarv
Produktion och belägenhet.

Historiska kommunikationsleder över kanalen
Art, placering och tid.