info@shkhf.se Fartyg på kanalen
 

 

 

Hem

Aktuellt

Om oss

Om kanalen

Bli medlem

Program

Styrelse

Stadgar

Arkiv

Fartyg på kanalen

Historiska sevärdheter
omkring kanalen


Kanalen i framtiden

Strömsholms Kanal AB

Historiska fartyg

Här inkluderas alla fartyg som trafikerat kanalen, men som inte längre finns kvar, må de ha varit ångbåtar, motorbåtar, segelbåtar, jakter, bogserbåtar, lastbåtar, passagerarbåtar, slupar, galeaser eller något helt annat. De finns i ett flertal listor.

 
Dagens fartyg

Här inkluderas de fartyg som fortfarande finns kvar.