Mer om Strömsholms kanal
Mer om Strömsholms Kanal - som handlar om Johan Ulfström, Slussarna, Brohöjder och Kanalombyggnaden 1841-1859.

Några fakta kring kanaljakterna på Strömsholms Kanal och bild av Segelskuta i Fagersta år 1892.
- Ritningar / skisser på schasen "Svea av Söderbärke".

 
Gå till Om Kanalen.