Mer om Strömsholms kanal
- Mer om Strömsholms Kanal - som handlar om Johan Ulfström, Slussarna, Brohöjder och Kanalombyggnaden 1841-1859.

- Några fakta kring kanaljakterna på Strömsholms Kanal och bild av Segelskuta i Fagersta år 1892.
- Ritningar / skisser på schasen "Svea av Söderbärke".

- En teori om kanalgrävning i Surahammar på 1840-talet.

 
Gå till Om Kanalen.