info@shkhf.se Om oss
 

 


Vi amatörforskar kring Strömsholms Kanal historiskt, värnar om dess framtid och vill att den ska bli ett levande kulturminne.
– Vi har tillgång till Strömsholms kanals arkiv som har intressant information.
– Vi kommer att försöka dokumentera kanalhistoriska platser.
Vi planerar flera ”historiska projekt för att få grepp om den inverkan som Strömsholms Kanals tillblivelse år 1795, hade på livet längs Kolbäcksån vad gällde:
transportvägar för människor och gods, arbetstillfällen, varutillförsel samt samhörighetskänslan längs Kolbäcksån. Tidigare saknades landsväg längs med Kolbäcksån norr om Hökebo som låg på en udde i Wirsbosjön. Troligen fanns små byvägar och ridstigar, men inget för transporter av t.ex. tackjärn eller spannmål. Kanalens tillkomst innebar en radikal förändring.
Vi samlar in information och all hjälp med detta är viktig.
Är Du intresserad av utflykter, får Du Ditt lystmäte här. Trakterna runt kanalen vimlar av rester av stenbrott, smedjor, båtvarv med mera. Man bröt inte bara sten som behövdes till kanalen, utan även för försäljning för att få in pengar till kanalbygget. Sockeln till statyn på Gustaf Adolfs torg i Stockholm t.ex, är huggen i Kvarnskogen, väster om Harmsjön.
 

Vår förening bildades 1983 och har
sedan dess samlat in fotografier och
dokumenterat kanalens historia.
Föreningen var vilande 2010-2015
men lever nu upp igen.
 
 

Hem

Aktuellt

Om oss

Om kanalen

Bli medlem

Program

Styrelse

Stadgar

Arkiv

Fartyg på kanalen

Historiska sevärdheter
omkring kanalen


Strömsholms Kanal AB

Klicka på kartan för större bild.