Önskvärd segelfri höjd av 4 meter för E18-bron.
Läs E18-manifestet inför mötet med Västmanlands representant i Trafikutskottet onsdagen den 11 april 2018 angående E18-utbyggnaden.

Hallstahammars skrivelse till Trafikverket i juni 2016 om Strömsholms kanal.

Vår ståndpunkt: Strömsholms kanal / E18-bron - Bakgrund och historik.

Möte 11 april 2018, med Pia Nilsson, Västmanlands representant i Trafikutskottet om E18-utbyggnaden.

Johanna Skottman och Kjell Nordeman – från mötet den 2 juli 2019 angående E18-utbyggnaden.

Kommunalrådet Anders Telgebäck uppvaktades 12 augusti 2019 om E18-utbyggnaden.

Låg bro retar båtfolket. Artikel i "Annonsbladet Dalarna" 2019, om den planerade E18 brons segelfria höjd över Strömsholms kanal i Hallstahammar.

Fagersta kommuns skrivelse angående bron över E18.

Smedjebackens kommuns skrivelse angående bron över E18.

Strömsholms Kanal, E18-bron - 19-09-03, Strömsholms Kanals Historiska Förening - Synpunkter till Trafikverket.

Synpunkter från "Föreningen Bevara S/S Rex - 19-09-01, gällande Trafikverkets planer på ombyggnad av E18-bron över Strömsholms kanal.

Synpunkter från Föreningens Barkens Ångbåtar gällande brobygge (E18) över Strömsholms kanal.

Hallstahammars kommuns yttrande i september 2019. Utdrag.
- Protokoll
- Synpunkter
- Granskning
- Rätt.

Surahammars kommuns yttrande i september 2019.

Lista remissvar, Trafikverket, där 19 instanser yrkar på 4 meters brohöjd.

Svar på Kompletteringsbegäran vägplan för ombyggnad av E18, från styrelsen för Strömsholms Kanals Historiska Förening - 20-06-24.

Svar på Kompletteringsbegäran vägplan för ombyggnad av E18, från Föreningen Bevara S/S Rex - 20-06-25.

2020-10-13 - Överklagan av Trafikverkets beslut gällande fastställelse av vägplan för E18 Köping-Västjädra – TRV 2019/134309.

Trafikverkets beslut 2020-10-21 avseende överklagat beslut om fastställelse av vägplan avseende ombyggnad av väg E18, delen Köping-Västjädra, samt indragning av väg, i Köpings, Hallstahammars och Västerås kommuner, Västmanlands län.

Regeringskansliets svar 2020-11-26 på SHKHFs överklagan av Trafikverkets beslut.

E18-överklagan, 2021-01-31.

Yttrande 2021-05-17 gällande Trafikverkets ansökan om vattendom för ny E18-bro över Strömsholms kanal/Kolbäcksån vid Nacka TR, M 155-21.

Nacka TR M 155-21 Aktbil 57. Föreläggande 2021-06-18.

Äldre dokument
- Historik
- 1959 PM
- 1960 Geoteknisk undersökning
- 1961 Vattendom

- Österbygdens vattendomstols dom från 1961 angående ansökan om tillstånd att uppföra en bro över Kolbäcksån vid Sörstafors ....
- Bengt Nyvalls tolkning av vattendomen 1961.

 Gå till Aktuellt.