Från vänster: Kjell Nordeman, Pia Nilsson, Sylve Rolandsson, Hans-Ingvar Tidekrans.

Gå till Aktuellt. eller Rapporter E18.