Önskvärd segelfri höjd av 4 meter för E18-bron.

Läs E18-manifestet inför mötet med Västmanlands representant i Trafikutskottet onsdagen den 11 april 2018 angående E18-utbyggnaden.

Hallstahammars skrivelse till Trafikverket i juni 2016 om Strömsholms kanal.

Österbygdens vattendomstols dom från 1961 angående ansökan om tillstånd att uppföra en bro över Kolbäcksån vid Sörstafors ....

Vår ståndpunkt: Strömsholms kanal / E18-bron - Bakgrund och historik.

Låg bro retar båtfolket. Artikel i "Annonsbladet Dalarna" 2019, om den planerade E18 brons segelfria höjd över Strömsholms kanal i Hallstahammar.

Fagersta kommuns skrivelse angående bron över E18.

Smedjebackens kommuns skrivelse angående bron över E18.

Strömsholms Kanal, E18-bron - 19-09-03, Strömsholms Kanals Historiska Förening - Synpunkter till Trafikverket.

Synpunkter från "Föreningen Bevara S/S Rex - 19-09-01, gällande Trafikverkets planer på ombyggnad av E18-bron över Strömsholms kanal.

Synpunkter från Föreningens Barkens Ångbåtar gällande brobygge (E18) över Strömsholms kanal.

Hallstahammars kommuns yttrande i september 2019. Utdrag.
- Protokoll
- Synpunkter
- Granskning
- Rätt.

Surahammars kommuns yttrande i september 2019.

Lista remissvar, Trafikverket, där 19 instanser yrkar på 4 meters brohöjd.

Svar på Kompletteringsbegäran vägplan för ombyggnad av E18, från styrelsen för Strömsholms Kanals Historiska Förening - 20-06-24.

Svar på Kompletteringsbegäran vägplan för ombyggnad av E18, från Föreningen Bevara S/S Rex - 20-06-24.

Gå till Aktuellt.