Kommunalrådet Anders Telgebäck och Kjell Nordeman.
K
ommunalrådet uppvaktades den 12 augusti 2019 om E18-utbyggnaden.

Gå till Rapporter E18.